Haki ya Kunakili/Taalifa tsa mawasiliano

Yane topfuti ino Pioneer Bible Translators/The Word For The World

Kupata mbuli tsa topfuti ino wandike ibarua pepe kwa info@lughurulanguage.com

Chila chinu china haki ya Pioneer Bible Translators/The Word For The World, ila ka chandikighwa tofauti labda