Lughuru

Habari za Haki ya Kunakili na Taarifa ya Mawasiliano

Tovuti hii ni yaPioneer Bible Translators/The Word For The World.

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@lughurulanguage.com

Kila kitu ni haki ya Pioneer Bible Translators/The Word For The World, isipokuwa kimeandikwa tofauti.