Lughuru

Ulole

Apfi ma kwalangula Yesu Kiristu yali nani? Mne ukulasa uno hana isenema ya masaa meli iilonga mbuli tsa Yesu. Dolitsa chitufe aho hasi kuya ulole senema.